9 millioner øremerket til virksomheter som ønsker å involvere designere i idéfasen | Inventas

9 millioner øremerket til virksomheter som ønsker å involvere designere i idéfasen | Inventas

Søknadsfrist er 10. mai.

 

Gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) deler DOGA ut 9 millioner til virksomheter som ønsker å involvere designere i idéfasen av innovasjonsprosjekter.Inventas har gjennomført flere prosjekt under denne ordningen de siste årene. Vi bidrar med å skaffe ny innsikt og ideer som vi tester ut med aktuelle kunder/brukere. Leveransen vår vil være nye produkt- eller tjenestekonsept på prototypenivå til din bedrift.

Vi tar gjerne en uforpliktende prat!

 

Vi har lang erfaring med prosjektgjennomføring og søknadsutforming.
Her er noen av kundene vi har jobbet med gjennom DIP-ordningen:

  • Designdrevet demensomsorg for Jodacare (2020)
  • Vil løse globalt doproblem for Cinderella (2019)
  • Bedre nakkestabilisering for Spine Rescue (2019)
  • Digitalisering av strømnettet for Istad Nett (2018)
  • Hygienisk multiverktøy for dobesøk for Dignum (2018)

4 spørsmål om DIP

Hva kan vi få tilskudd til?

Det gis støtte til idéfasen i en innovasjonsprosess, hvor det endelige målet er å komme frem til helt nye løsninger for produkter eller tjenester. Programmet støtter prosjekter som involverer brukerne og benytter seg av designmetodikk. Det er en forutsetning at egen eller innleid designkompetanse benyttes aktivt i prosjektet.

Hvem kan søke?

Alle private, momsregistrerte vare- og tjenesteytende foretak, organisasjoner eller institusjoner kan søke om støtte fra DIP. Designbyråer kan også søke i samarbeid med en oppdragsgiver. Programmet støtter ikke enkeltmannsforetak.

Hvor mye kan vi søke om?

Virksomheter kan oppnå inntil 50% av prosjektets totalkostnad i støtte fra DOGA.

Når blir DIP–støtten utbetalt?

Mottakere av DIP får utbetalt støtten i slutten av september 2021.

Designdrevet demensomsorg (2020)

Mottaker: Jodacare

Designkompetanse: Inventas

Støtte: 307 000 kroner

Befolkningen blir stadig eldre, og det betyr også at flere utvikler demens. Dette legger et stort press på helsesektor – samtidig som pårørende og andre ressurspersoner ofte strever med å være til nytte.

For å heve livskvaliteten for personer med demens ser Asker-baserte Jodacare et behov for å samle og aktivere ressursene rundt pasienten. Selskapet får hjelp av Inventas til å skaffe seg dypere innsikt i primærbrukerne, helsevesenet, de mange tjenestetilbyderne og støttespillerne samt samhandlingen mellom alle disse aktørene.

Juryen understreker at helsevesenet trenger designdrevet innovasjon for levere livsviktige tjenester til befolkningen på en bedre og mer brukervennlig måte. De tror dette prosjektet kan hjelpe mange pasientgrupper i fremtiden, og gir prosjektet et tilskudd på 307 000 kroner.

Jodacare Project presentation

Vil løse globalt doproblem (2019)

Mottaker: Cinderella

Designbyrå: Inventas

Støtte: 652 000 kroner

Vanntoaletter er en svært lite bærekraftig løsning på steder der drikkevann er mangelvare. En stor del av verdens befolkning mangler hygieniske toalettfasiliteter. Behovet for dobesøk gir også hodebry ved mange turistattraksjoner i avsidesliggende og lite utbygde strøk.

Cinderella, en leverandør av miljøvennlige forbrenningstoaletter, ønsker å tilpasse løsningene sine til offentlig bruk. Sammen med Inventas skal de bruke en designtilnærming for å se på alt fra installasjon, vedlikehold og service til økonomi og miljø, og til og med digitalisering og sensorbruk.

Prosjektet får nå 652 000 kroner i støtte gjennom DIP-programmet. I juryvurderingen heter det at prosjektet vil kunne utvide Cinderellas globale markedspotensial dramatisk.

virksomheter
virksomheter

 

virksomheter

Bedre nakkestabilisering (2019)

Mottaker: Spine Rescue

Designbyrå: Inventas

Beløp: 150 000 kroner

Får du en alvorlig nakke- eller ryggskade, må du flyttes opptil seks ganger før du ligger på behandlingsbordet. Samtidig er utstyret ambulansepersonell bruker i dag krevende å få på plass i en hektisk situasjon.

Spine Rescue og designbyrået Inventas ønsker å utvikle et verktøy som stabiliserer nakke og rygg. Utstyret skal være enkelt og intuitivt å bruke selv for personell med liten erfaring.

Juryen synes prosjektet er både godt gjennomtenkt og ikke minst rimelig, og at det potensielt kan gi svært gode løsninger for nakkeskadepasienter. Prosjektet får 150 000 kroner i støtte.

Use Case Mapping

 

Prototyping Anatomy
Learning By Testing

 

Prototyping

Digitalisering av strømnettet (2018)

Mottaker: Istad Nett

Designbyrå: Inventas

420 000 kroner

Digitalisering er vår tids største «game changer», og når strømnettet digitaliseres åpner det seg en verden av nye løsninger; som smarte hjem, privat produksjon av kraft og batterier som lader når strømmen er billigst. Når alle norske strømkunder har installert en digital strømmåler (AMS) i løpet av 2018, blir det mulig å hente inn data om nettaktivitet og registrere energiflyt i begge retninger.

Istad Nett vil sammen med Inventas bruke en designdrevet innovasjonsprosess for å utfordre forretningsplattformen sin. Målet er å finne nye og smarte måter å jobbe på, og å utnytte mulighetene i det digitale nettet.

Digrame

 

Digrame
virksomheter

 

Solar

Hygienisk multiverktøy for dobesøk (2018)

Mottaker: Dignum

Designbyrå: Inventas

370 000 kroner

I 2015 knakk Tord Are Meisterplass nakken i en skiulykke og ble lam fra brystet og ned. Han var ikke klar for å leve resten av livet med assisterte dobesøk hver dag, og derfor kom han opp med idéen som man i dag kaller Dignum.

Dignum ble skapt for å løse et konkret brukerbehov, men nå skal Independence Gear med designkompetanse fra Inventas ta et steg tilbake og utvikle et hygienisk multiverktøy som er relevant for en større brukergruppe. De får nå 370 000 kroner i innovasjonsmidler gjennom DIP for å jobbe mye tettere med brukerne under utviklingen.

Dignum

 

Dignum
Dignum