5 tips til etisk design av ditt produkt

5 tips til etisk design av ditt produkt

Ulikhet er en viktig suksessfaktor for å skape fremtidens produkter. I denne artikkelen får du en enkel sjekkliste du kan ta i bruk når du skal kartlegge brukerne av ditt produkt.

Når Pride markeres for 52. gang samler bevegelsen hundretusenvis av mennesker globalt. Kampen for retten til å elske dem man elsker, retten til grunnleggende menneskerettigheter og retten til å være seg selv er ikke over. Det er en viktig påminnelse for oss som faller innenfor samfunnets normer.

Vi er fortsatt langt fra målstreken. Selv den dag i dag opptar temaer som mangfold, likestilling og inkludering den offentlige debatten, i lukkede styrerom, i politiske miljøer og på arbeidsplasser. Ofte ender det med praten.

Hva har dette med produktutvikling å gjøre?

Vi er ingeniører og designere som utvikler fremtidens produkter. Med dét følger et ekstra ansvar, et ansvar om å ta hensyn til planeten og alle levende vesener som bor på den. For at vi skal lykkes å skape morgendagens produkter trenger vi et bredt spekter av perspektiver, og vi kan ikke få et bredt spekter av perspektiver uten mangfoldet.

På mange måter har vi som påvirker fremtiden et privilegium. Vi kan tilrettelegge for prosesser som ikke utelukker deler av befolkningen. Vi kan ta bevisste valg som ivaretar ulike perspektiver når vi utvikler nye produkter. Vi kan anerkjenne verdien av å inkludere mennesker med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn, dialekt, legning, geografisk tilhørighet, etnisitet, funksjonsnedsettelser og mye mer.

Og vi skal gå først og fortelle at dette er kjempe krevende. For mye av dette utfordrer eldgamle vedtatte konvensjoner. Når vi er bevisste på å få med oss det brede perspektivet evner vi å bli mer kreative, få mer innsikt og ikke minst: Det gjør det mulig å utvikle bedre produkter som svarer opp brukerens behov. 

Under kommer våre tips til en sjekkliste du og din bedrift kan ta i bruk for å sikre en etisk brukerkartleggingsprosess. Sjekklisten er inspirert av United Nations Declaration of Human Rights, samt de fremoverlente Tarot Cards of Tech av Artefact. Disse kan du laste ned fra Artefacts hjemmeside.

5 tips for å sikre etisk design av ditt produkt

forgotten-Artefact-Tarot-Cards-of-Tech

Hvem er glemt i ditt brukerdesign? Via Tarot Cards of Tech

1.  Har du gjort en tilstrekkelig kartlegging av brukeren og dens behov?

Mange produktideer har ofte sitt utspring fra et identifisert problem i markedet. Likevel er det en lang vei fra en tenkt løsning til et ferdig produkt. Derfor er den første fasen i produktutviklingsprosessen ofte den aller viktigste. Her blir du kjent med brukeren og deres behov knyttet til produktet du skal utvikle, slik at du blir trygg på at produktet treffer riktig.

I denne kartleggingsprosessen er det ikke unaturlig at noen stemmer glemmes. Selv om det kan være en bevisst handling, er det ofte ikke slik. Stemmene glemmes fordi vi ikke alltid er oppmerksomme på at de er der. Stiller vi oss selv noen enkle spørsmål kan vi forhindre at dette skjer.

Viktige spørsmål å stille seg i brukerkartleggingen:

 • Hvem er den tiltenkte brukeren av dette produktet?
 • Er brukertypen definert fordi det historisk sett alltid har vært slik, eller er det en veloverveid grunn å ekskludere noen? Kan produktet i fremtiden også være aktuelt for andre brukere?
 • Hvem skal produktet hjelpe med å oppnå hva?
 • Er produktet tiltenkt allmennheten? Er allmennheten da ivaretatt?
 • Hvem er det vi glemmer? Hvem er det ikke for? 

 

service dog-Artefact-Tarot-Cards-of-Tech

Er produktet ditt ment å være tilgjengelig for alle? Via Tarot Cards of Tech

2.   Er produktet brukervennlig og tilgjengelig?

Brukervennlighet er i disse dager en hygienefaktor, et minimumskriterium i utviklingen av nye løsninger. Dersom produktet ditt ikke er brukervennlig har det feilet i designprosessen. Spørsmålet er dermed ikke om løsningen må være brukervennlig, men hva det vil si å være brukervennlig.

Den danske informatikeren Jakob Nielsen er en av de ledende skikkelsene innenfor brukervennlighet. I hans rammeverk løfter han frem fem hovedpunkter som gir svar på spørsmålet.

 • Hvor enkelt er det å bruke for førstegangsbrukere?
 • Hvor raskt kan brukere gjennomføre oppgaver?
 • Hvilke erfaringer har returnerende brukere?
 • Hvor mange feil gjør brukerne, og hvor alvorlig er dem?
 • Hvor tilfredsstillende er det å bruke designet?

Tilgjengelighet er en underkategori av brukervennlighet. Produkter er ofte designet for en bestemt målgruppe, men når du velger én målgruppe vil du også utelukke andre. Noen ganger er det rasjonelt og riktig, andre ganger skjer det ubevisst. Etisk design handler om å ha et aktivt forhold til hvem det er vi utelukker i vårt design.

 

mother nature-Artefact-Tarot-Cards-of-Tech

Har du tatt noen valg som går på bekostning av miljøet? Via Tarot Cards of Tech

3.  Hva er avtrykket til ditt produkt?

I starten av en produktutviklingsprosess kan det være vanskelig å forestille seg hvor stor effekt produktet kan ha på mennesker, jorden og verdensøkonomien. Men, det er vel derfor vi lager produktet i utgangspunktet – for å utgjøre en forskjell i verden på et eller annet nivå.

De positive forskjellene produktet utgjør i en større kontekst kaller vi for håndavtrykket. De negative kaller vi, logisk nok, fotavtrykket. Ved å beregne hånd- og fotavtrykk finner vi ut av hvordan produktet bidrar i det store bildet.

Nyttige spørsmål å stille seg selv

 • Hva skjer om produktet ditt brukes av millioner av mennesker?
 • Hva er produktets levetid?
 • Hva er de langsiktige konsekvensene for økonomien, samfunnet og miljøet?
 • Hvem drar fordeler av designet? Hvem taper, og hvem er ekskludert?

 

bigbadwolf-Artefact-Tarot-Cards-of-Tech

Hva er det verste du kan gjøre med produktet? Via Tarot Cards of Tech

4.  Kan produktet brukes til ondsinnede formål?

Selv om produktet blir utviklet for å løse en utfordring for en spesifikk målgruppe, er det alltid noen som ser potensialet i å bruke det til andre formål. Noen ganger kan det være positivt, andre ganger kan det få store konsekvenser.

Ved å ta et steg tilbake og kartlegge hvordan noen potensielt kan misbruke produktet, vil det dukke opp nye muligheter for å øke produktets sikkerhet. 

Noen spørsmål du bør stille deg selv

 • Hvordan kan designet og/eller produktet bli misbrukt?
 • Hvilke funksjoner i produktet er mest utsatt for manipulasjon?
 • Hvilke målgrupper kan ondsinnede personer bruke produktet mot?

 

catalyst-Artefact-Tarot-Cards-of-Tech

Hvordan kan kulturelle forskjeller påvirke opplevelsen av produktet? Via Tarot Cards of Tech

5.  Har du kontroll på antakelser og testet dem?

Selv når du har kartlagt brukernes behov og gjør alt «rett» kan du ha glemt viktige aspekter i en produktutviklingsprosess. Vi har alle blindsoner som påvirker hvilke valg vi tar, og hvilke valg vi ikke tar. For å motvirke dette er det et viktig grep som vi kan ta i bruk, et grep som fungerer bedre enn andre:

Design må testes på de faktiske brukerne av produktet.

Når du inkluderer brukergruppen gjennom hele prosessen unngår du de beslutningene som, bevisst eller ubevisst, har blitt tatt på deres vegne. 

Enkle grep for å inkludere flere stemmer

Mangfold og inkludering kan fort bli store ord med lite innhold. Realiteten er så kompleks at det er vanskelig å vite hva man kan gjøre og hvor man skal starte. Vi er så heldige som har en rekke frivillige organisasjoner som sitter på denne kompetansen, og som gjerne hjelper deg på veien. 

Et eksempel er Foreningen FRI som arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Som en premissleverandør for kunnskap for LHBT-rettigheter sitter de på enorm kunnskap som kan bidra til at du kan utvikle ditt etiske rammeverk.